Manifesti 3. Elokuuta 2012

Totuuden ja kauneuden täytyy voittaa!

Vapaiden sivilisaatioden perustana ovat tiedostavat yksilöt

Hyvinvointi syntyy perustarpeiden täyttymisen lisäksi ympäristön totuudenmukaisuudesta ja kauneudesta. Aina kun totuudenmukaisuudesta tingitään, astutaan askel kohti totalitääristä tai autoritääristä yhteiskuntaa. Aina kun kauneudesta tingitään, tuottaa ympäristö ihmiselle pahoinvointia.

Tietämättömyyttä voi torjua vain tutkimalla

Tiedostava ihminen rakastaa totuutta ja kauneutta. Tietämättömyys mahdollistaa valheet ja rumuuden, väkivallan ja vihan. Tietämättömyyttä on helppo torjua, tutkimalla asioita ja ilmiöitä. Tutkiva ja kriittinen kirjoittaminen on mahdollista kaikille.

Journalismi on kuollut. Blogi on kuollut. Tietosanakirja on kuollut.

Joukkotiedotusvälineet ajavat mainostajien ja valtioiden etuja

Uutistoimistoista ja tiedotusvälineistä on tullut muutaman yksityisomisteisen globaalin tietotoimiston uutis-leikkeitä kaiuttavia äänitorviä. Uutistoimistoilla ei ole resursseja tai pyrkimystä harrastaa tutkivaa journalismiä tai toimittaa synteesejä kerätystä uutistiedosta.

Mainostajien intresseihin ei kuulu että ihmiset olisivat tiedostavia ja hyvin kriittisiä yksilöitä. Myöskään vallanpitäjien etuihin tiedostava massa ei kuulu, varsinkaan jos vallanpitäjän valta syntyy väkivallan tai tietämättömyyden avulla.

Demokratian kulmakivi, kriittinen journalismi on vakavassa kriisissä, eikä siihen voi ainakaan Suomessa välttämättä luottaa.

Bloggaus on oman navan tuijottajille

Blogit eivät ole osoittautuneet rakentaviksi tiedonvälityksen tai kriittisen ajattelun välineiksi. Vaikka blogeissa usein leviää varsin erinäiset näkemykset, parhaimmillaankin blogit ovat kirjoittajan omia tuntumia linkeillä höystettynä.

Bloggaaminen vaikuttaisi olevan hyvä formaatti oman sielunelämän kuvioiden paljasteluun, ja oman itsen tai omien tuotteiden näkyvyyden parantamiseen. Blogit ovat tyypillisesti hälyisä omien subjektiivisten ennakkoluulojen puutarha, jossa muut samoja ennakkoluuloja jakavat sitten vierailevat. Mikrobloggaus (twiittien muodossa) sopii kenties linkkien jakamiseen.

Wikipedia on näkymättömän vaikuttajan paratiisi

Wikipedia-artikkeleissa on pyrkimys tarkemmin määrittelemättömään "yleiseen totuuteen", jota ei ole olemassakaan. Yleensä tämä kääntyy artikkeleissa suosituimpien tiedotusvälineiden totuudeksi. Wikipediassa ei käytetä (eikä välttämättä ole sallittua käyttää) kriittistä ajattelua tai lähdekritiikkiä.

Wikipedia ei siis sisällä kriittistä ääntä enempää kuin muut massatiedotusvälineet. Jos Wikipedian kulttuuri ei johtaisi mielivaltaiseen sensuuriin ja väkivaltaan ajattelun- ja sananvapautta kohtaan, voisi se olla tehokas alusta tutkivalle ajattelulle ja kirjoittamiselle.

Wikipedian artikkelien formaatti viitteineen olisi omiaan tutkivalle kirjoittamiselle. Harmi että Wikipedian perusformaatti ruokkii anonyymien klikkien mielivaltaa, ja on täten "näkymättömän vaikuttajan" unelma, nykyisin myös mainostajien palkkaamien äänitorvien avulla, ylläpitäjät mukaanlukien. Tästä seuraa usein yksinkertaisesti sensurointia.

Sinä olet paras formaatti

Ei ole muuta alustaa tai formaattia kuin se mitä tutkiva kirjoittaja käyttää

Totuuden ja kauneuden etsimiseen ei tarvitse Googlen blogia tai Wikipedia-artikkeleita.

Tiedostaminen voi alkaa vain sisältäpäin. Vain katsomalla maailmaa voi löytää totuuden ja kauneuden.

Totuus ja kauneus kantavat läpi kiven ja ajan. Riippumatta siitä, kuinka moni semafoori kirjoitusta levittää (tai ei).

Löydä jalokiviä!

Torju valheet!

Casimir Pohjanraito